Těžební průmysl

      V oblasti těžebního průmyslu firma BMMV s.r.o. dodává automatizační prostředky pro provozy kamenolomů. Dodávány jsou kompletní systémy řízení výrobních linek, zahrnující ovládání dopravníků a navazujících zařízení, hlídání prokluzu pásových dopravníků, ultrazvukové měření hladin v zásobnících, hlídání přesypů, regulace hladin v granulátorech a další.


      Jádrem celé aplikace je programovatelný průmyslový řídící systém firmy Rockwell Automation Allen Bradley. Jeho modulární architektura umožňuje snadné přizpůsobení konfigurace rozsahu a požadavkům dané aplikace. Na vstupy řídícího systému jsou připojena čidla a ovládací prvky a na výstupy pak jednotlivé akční členy, tj. pohony, ovládání strojních zařízení atd. Veškeré funkce celého systému jsou definovány programem. Takto lze řešit ovládání výrobní linky, kdy řídící systém zajistí postupné zapínání strojního zařízení, resp. dopravníků, v potřebném sledu, včetně vyhodnocení a hlášení poruch. Mezi tyto poruchy může být zahrnut např. i prokluz pásových dopravníků. Stačí na dopravníky instalovat impulsní čidla, z jejichž signálu jsou počítány rychlosti posuvu pásů a následně je vyhodnocován prokluz. Kalibrace systému hlídání prokluzu je prováděna automaticky na povel obsluhy.


      Dále může být na řídící systém napojena soustava ultrazvukových snímačů hladiny v zásobnících, v násypkách drtičů a granulátorů nebo pro hlídání přesypů. K tomuto účelu je používán široký sortiment ultrazvukových senzorů od firmy Milltronics. Podle naměřených hladin lze samozřejmě i ovládat technologické zařízení, řídit tak plnění, či vyprazdňování zásobníků a podobně. Takovýmto způsobem je možné regulovat i hladiny v granulátorech. V takovýchto případech lze pro řízení podavačů a dopravníků použít frekvenční měniče, rovněž od firmy Rockwell.


      Řídící systém lze použít i pro monitorování a zpracovávání údajů o spotřebě elektrické energie a to jednotlivě pro vybrané stroje, či skupiny strojů a souhrnně za celý provoz. V případě potřeby je možné i řídit zatížení nebo spouštění strojů a regulovat spotřebu elektrické energie tak, aby nebyly překračovány smluvní podmínky dodavatele energie (regulace čtvrthodinového maxima).


      Každá aplikace v oblasti automatizace, těžební průmysl nevyjímaje, potřebuje kvalitní rozhranní pro komunikaci s obsluhou. Podle účelu použití, charakteru technologického zařízení a požadavků provozovatele, lze řídící systém vybavit širokou škálou zobrazovacích a ovládacích prvků. Nejjednodušší formou jsou textové zobrazovací terminály, kombinované s běžnými ovládacími prvky (tlačítka, přepínače, signálky). Ty umožní zobrazení jednoduchých textových údajů, zpravidla informací o poruchách. Tento způsob ovládání je však málo přehledný. Proto se ve větší míře používají grafické LCD terminály, které již mohou zobrazit více údajů najednou a v přehledné formě, např. ve zjednodušených schématech technologie. Nejvyspělejší formou pro komunikaci obsluhy s řídícím systémem jsou však pracoviště budovaná na bázi počítačů PC s patřičným programovým vybavením pro vizualizaci technologických procesů. Takovéto řešení poskytuje velmi vysoký komfort. Veškeré informace o provozu mohou být přehledně zobrazeny na jednom či více monitorech současně, důležité údaje lze archivovat a následně z nich vyhodnocovat ekonomiku provozu a podobně. Do rukou provozovatele se tak dostává i účinný nástroj napomáhající zvyšování produktivity a kvality.