Regulace odběru elektrické energie

Při odběru elektrické energie na základě sjednaného čtvrthodinového maxima často dochází k situacím, kdy je překročen sjednaný odběr, za který dodavatel energie požaduje penále. Tomu je možné zabránit použitím vhodného způsobu měření odběru a následně jeho regulaci odpínáním zátěží, které nejsou bezprostředně nutné pro chod provozů, resp. u kterých krátkodobé vypnutí nemá vliv na jejich funkci. Naše firma pro tento účel nabízí vysoce spolehlivé zařízení, jehož jádrem je programovatelný řídící systém firmy Rockwell Allen Bradley. Řídící systém provádí vyhodnocování trendů odběru a při hrozícím překročení sjednaného maxima ovládá jednotlivé zátěže a odběr v nezbytně nutném rozsahu omezuje. Použití programovatelného řídícího systému umožňuje ovládání zátěží maximálně přizpůsobit požadavkům provozu. Lze například stanovit kdy, případně na jak dlouho lze zátěž vypnout atd.V případě potřeby je možné, po doplnění příslušných karet do řídícího systému, zavést i další podmínky pro ovládání zátěží (např. chod jiného zařízení apod.). Ke komunikaci uživatele s řídícím systémem může být použit komunikační panel s LCD displejem nebo může být vybudováno pracoviště tvořené počítačem PC s nainstalovaným programem pro vizualizaci technologických procesů od některé z renomovaných firem. To umožní snadný přístup ke všem informacím o stavu systému a technologie, archivaci dat, včetně možnosti jejich prohlížení, operativní vstup do provozu řízení, zadávání požadavků, archivaci informací o činnosti obsluhy, zobrazení dat ve formě grafů, výstupy na tiskárnu atd. Doménou těchto aplikací je zpravidla velmi rychlá návratnost investičních prostředků.