Technologické linky

Firma BMMV s.r.o. se zabývá i dodávkami automatizační techniky pro technologické výrobní linky, včetně rekonstrukcí starších zařízení. Může se zde jednat o aplikace v různých odvětvích průmyslu, např. strojírenská výroba, papírenství, chemická výroba, dřevozpracující průmysl a jiné. Zde je, kromě programovatelných řídících systémů, využíván bohatý sortiment čidel, akčních členů a elektrovýzbroje firmy Rockwell Allen Bradley. To umožňuje pokrýt široký rozsah potřeb zákazníků z této oblasti.