Průmyslové kotelny a výměníky

Jedním z prvních oborů v oblasti automatizace, ve kterých se firma BMMV s.r.o. začala uplatňovat v České republice, byly systémy automatického řízení provozu průmyslových kotelen a výměníků. V této oblasti nyní využíváme široké zkušenosti sprovozováním kotelen vybavených kotli na plynná, kapalná i pevná paliva, včetně fluidních kotlů. K řízení technologie používáme programovatelné řídící systémy, které umožňují nejen vysoce spolehlivý a bezpečný provoz, ale disponují i velkými možnostmi pro snadné přizpůsobení automatizačních prostředků při změnách na technologickém zařízení. Současně mohou být veškeré informace o technologickém zařízení zobrazovány vhodnou grafickou formou na terminálu. To vede k lepší orientaci obsluhy a umožňuje např. i automatické vyhodnocování ekonomiky provozu. Dále je možné významně snižovat náklady na provozování rozsáhlých teplárenských soustav, zavedením jejich centrálního ovládání z dispečinku, např. prostřednictvím radiových sítí, což vede především k úsporám pracovních sil.