Komplexní řízení
techniky prostředí budov

Automatizační prostředky používané firmou BMMV s.r.o. lze s výhodou používat i pro komplexní řízení techniky prostředí v budovách. Jedná se o automatické řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace atd. Takto lze využívat moderní progresivní algoritmy regulací, které umožní optimalizovat náklady na provoz. Současně je automatizovaným systémem zajištěn vysoký komfort jak z hlediska obsluhy, tak i z pohledu uživatelů budovy.