SPOLEČNOST BMMV

      Společnost byla založena 7.10.1991 čtyřmi společníky. Dnes jsou ve vedení společnosti dva z nich - Ing. Bohumil Marek (současně plní funkci ředitele a má na starosti především obchodní záležitosti) a Daniel Vališ (zaměřil se na realizační stránku zakázek). Počet pracovníků se pohybuje kolem deseti, v nejbližší době však společnost očekává rozšíření svojí činnosti a tím i zvýšení počtu zaměstnanců zhruba na dvojnásobek. Záměrem je především sestavení tří samostatných servisních skupin.

      Společnost BMMV se zabývá projekcí, dodávkou a montáží systémů automatizace technologických celků a systémů měřící a regulační techniky od vypracování znaleckých posudků a projektové dokumentace k vlastní realizaci a servisní činnosti. Servisní činnost je realizována i pro zařízení stávající, tedy i ty, které společnost BMMV nedodávala nebo neinstalovala.

      Společnost BMMV se od počátku věnuje oblasti energetiky. Centrální ovládání a monitorování provozu větších teplárenských zdrojů a spotřebičů - tak jak jej firma realizovala pro město Český Krumlov - se stává nepostradatelnou součástí promyšlené koncepce hospodaření s teplem. Velmi podstatná je přitom i rychlá diagnostika možných poruch na technologických zařízeních, které jsou odhaleny ještě dříve, než je pocítí na vlastní kůži odběratel tepla.

      Jiným příkladem náročného úkolu je automatizace výroby v kamenolomech Ševětín, Zrcadlová huť a Plešovice. Menší, ale stejně užitečné je například zavedení počítačového systému do řízení provozu českokrumlovské Okresní knihovny. Pro firmu BMMV byly zatím nejvzdálenějším zákazníkem slovenské lázně Korytnica u Banské Bystrice (řídící systém kotlů COMBIFLUID) a v Čechách mariánskolázeňská a.s. Marienbad waters (řídící systém pro čerpání minerálních vod). Nejmodernější aplikaci řídícího systému realizovala firma na jedné z největších úpraven vody a to v obci Plav u Českých Budějovic a na vodním díle Římov.

      O kvalitách společnosti svědčí i to, že jejími trvalými partnery jsou některé známé zahraniční firmy. Firma BMMV se například stala autorizovaným systémovým integrátorem významného dodavatele automatizační techniky, firmy Rockwell Automation, od které získala certifikát pro několik oborů svojí činnosti a softwarové společnosti WONDERWARE. Společnost BMMV také provádí distribuci výrobků firem MILLTRONICS (ultrazvukové měřící systémy) a REED ELECTRONICS (mechanické indikátory hladin).

      Společnost BMMV je ryze českou firmou bez zahraničního kapitálu. Svůj zájem soustřeďuje především pro dosažení svého cíle a tím je úzká spolupráce se zákazníkem a dodávka technicky nejlepšího a cenově optimálního řešení.