Čistírny odpadních vod,
úpravny, čerpací stanice

Čistírny odpadních vod, včetně úpraven a čerpacích stanic jsou specifickou oblastí, ve které firma BMMV využívá široké zkušenosti téměř ze všech oborů své působnosti. Především se jedná o automatizaci technologických procesů, včetně měření technologických veličin. Pro měření hladin průtoků používáme např. ultrazvukové senzory firmy Milltronics, Nivus a Reed Electronics. Samozřejmostí je, pro tyto technologie, možnost dodávky centrálního velínu budovaného na bázi počítačových systémů, disponujících grafickým rozhranním. Využívat lze samozřejmě i široké možnosti komunikací, včetně radiových prostředků. Dále na systém automatizace technologických procesů navazují zpravidla systémy pro regulaci odběru elektrické energie, regulace vytápění objektů a mnohé další, dle potřeb provozovatele.